OGSM: een goed plan op één pagina

OGSM helpt jou met: 1) Plannen: met een plan ben je goed voorbereid. 2) Doen: in een goed plan staat wat je moet doen. Ga aan de slag en blijf bij je plan. 3) Leer en stuur bij: de wereld verandert en je doet nieuwe inzichten op. Met een plan kun je evalueren en bijsturen. Zo houd OGSM je plan levend en wendbaar!

Wie we zijn

Impact maak je met OGSM

OGSM is hét model om een goed plan te maken dat op één pagina past. Zo zie je in een oogopslag wat je wilt bereiken en wat je daarvoor moet doen. Dat is pas makkelijk sturen! Zo start je met het maken van meer impact. We zien het in de praktijk: van technische bedrijven, financiële instellingen, internationale organisaties, zorginstellingen tot gemeenten. Maar om het OGSM-model goed te beheersen moet je eerst kennismaken met de vier onderdelen:

ogsm

Ambitie is het uitgangspunt van je plan. De ambitie beschrijft wat je uiteindelijk wilt bereiken: jouw grote droom. Alles wat in het plan staat, heeft als doel het realiseren van de juiste ambitie. Maar wat is een juiste ambitie?

Een goede ambitie omschrijft wat je wilt bereiken. Dit is het waarom van je plan, het grotere doel. Het geeft aan waarom het plan belangrijk is, waarom je het plan gaat uitvoeren. Ook beschrijf je in grote lijnen hoe je jouw ambitie wilt bereiken en wie erbij betrokken is.

Neem het voorbeeld van een solozeiler die voor het goede doel de oceaan wil oversteken. Zijn ambitie is: ik wil geld werven voor KWF Kankerbestrijding, voor meer onderzoek naar kanker, door in een zeilboot de oceaan over te steken en me te laten sponsoren.

Heerlijk, je hebt door OGSM een inspirerende ambitie geformuleerd. Nu meteen aan de slag en actie! Maar, wacht even… Weet je zeker dat alle betrokkenen je ambitie scherp hebben? Bij elke ambitie, hoe goed geformuleerd ook, kun je vragen stellen. Daarom is het belangrijk om je ambitie concreet en meetbaar te maken. Dit doe je door doelstellingen te bepalen – de kwantitatieve vertaling van de ambitie. Doelstellingen maken concreet wat je precies met jouw ambitie bedoelt. Ze laten geen ruimte voor interpretaties en maken je ambitie meetbaar. Met de doelstellingen bepaal je aan het eind van de rit of je jouw ambitie (volledig) hebt gerealiseerd. Je kunt het succes objectief meten. Door de doelstellingen in je OGSM bepaal je ook hoe hoog je de lat legt: wanneer ben je precies tevreden?

De doelstellingen van onze solozeiler zijn:

  • Nettobedrag voor KWF: € 750.000. 
  • Bestemming: de haven van Bridgetown (Barbados). 
  • Maximale reisduur: 20 dagen.

De ambitie en doelstellingen beschrijven het doel van je reis. Nu is de vraag: welke route kies je, vanuit alle mogelijke opties, om je einddoel te bereiken? De strategische keuzes uit je OGSM beschrijven deze route. Het gaat om de vraag waarop je de schaarse hoeveelheid tijd, geld en andere middelen inzet om zoveel mogelijk impact te maken. 

 

De strategische keuzes beschrijven waar je wél voor kiest. Dat betekent dat je ook een lijst moet kunnen maken met punten waar je níet voor kiest. In veel gevallen zorgt het opstellen van zo’n lijst voor nog meer duidelijkheid over de gekozen koers.

 

In ons voorbeeld zijn de strategische keuzes van de solozeiler: 

  • Donateurs werven door een online crowdfundingcampagne te organiseren.
  • Balans tussen veiligheid en snelheid garanderen met een team op de wal. Zij kijken naar de scheepvaart, het weer en eventuele wijzigingen in de koers. 
  • Het schip en alle benodigdheden gereedmaken voor de reis door dit uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf.
  • De lichamelijke conditie op peil brengen door een intensief sportprogramma te volgen onder begeleiding van een coach.

Last but not least in je OGSM: de maatregelen. Deze bestaan uit: de indicatoren om jezelf de maat te nemen en inzicht te krijgen of je de juiste resultaten boekt. En als tweede de acties om helder te krijgen wat je moet regelen.

 

Indicatoren

Je indicatoren maken inzichtelijk of je snel genoeg gaat en of je op koers ligt. Ze laten zien of de acties de juiste resultaten opleveren, zodat je op tijd kunt bijsturen door je plan aan te passen. Alle indicatoren zijn gekoppeld aan je strategische keuzes. Zo maak je ze concreet. meetbaar en geven ze met een streefwaarde aan met welke uitkomst je tevreden bent. 

 

Neem uit ons voorbeeld met de solozeiler de strategische keuze: ‘Donateurs werven door een online crowdfundingcampagne te organiseren’. Mogelijke indicatoren op het dashboard zijn dan: het aantal mensen dat je met de campagne bereikt, het aantal mensen dat een bijdrage doneert of het totale gedoneerde bedrag.

 

Acties

En dan tot slot: je acties. Maak concreet wat je gaat doen om de gewenste resultaten binnen de strategische keuze te behalen In een OGSM van grotere organisaties zijn dit vaak grote programma’s of projecten. In een persoonlijke OGSM zijn ze praktischer. Belangrijk is om bij elke actie aan te geven wanneer de deadline is en wie de eigenaar is. De eigenaar is verantwoordelijk voor de uitvoering van de actie en is het aanspreekpunt voor teamleden. 

Neem uit ons voorbeeld met de solozeiler weer de strategische keuze: ‘Donateurs werven door een online crowdfundingcampagne te organiseren’. Mogelijke acties zijn: 1) Een groot publiek interesseren voor de zeilreis door een campagne op Instagram en Facebook in te richten. 2) Het mogelijk maken dat mensen kunnen doneren door een crowdfundingplatform te bepalen en in te richten. 3) Betrokkenheid van donateurs bij de zeilreis vergroten door een weblog bij te houden.

OGSM houd je scherp

OGSM houdt je scherp!

Als je scherpe keuzes maakt en deze concreet formuleert, krijg je een compact plan dat op één pagina past. Dat is dan ook de grote uitdaging als je een plan maakt. Beperk je tot de essentie en kies! Houd je van wollig taalgebruik en durf je niet te kiezen, dan is OGSM niet voor jou.