Meer impact

Voor ondernemers

Als gedreven ondernemer streef je niet alleen naar groei, maar vooral naar effectieve en gerichte groei. Veel ondernemers zijn daarom op zoek naar praktische handvaten om hun visie en doelen te vertalen naar een concrete strategie en strategische planning. De OGSM-methodiek wordt in dit speelveld veel genoemd omdat het zich heeft bewezen in de praktijk bij gerenommeerde bedrijven zoals Bol.com en Coca Cola. OGSM staat voor Objectives, Goals , Strategies en Measures. Voor veel ondernemers is het gebruik van deze praktische methodiek een keerpunt voor het bedrijf.

Foto medewerker

“OGSM biedt ondernemers een kompas om hun visie om te zetten in tastbare acties, waardoor groei niet alleen mogelijk wordt, maar ook meetbaar en gericht blijft”

1 Meet the team

Bouwstenen van een goed plan

De keuze voor OGSM is vaak ingegeven door de gestructureerde, overzichtelijke en alomvattende aanpak van deze methodiek. Met een helder gedefinieerde  Objective (ambities) wordt de lange termijn visie in één of twee zinnen samengevat. De Goals (doelstellingen) geven richting aan de ambitie en creëren meetbare mijlpalen. De Strategies (strategieën) vormen de route om deze doelen te bereiken, terwijl de Measures (bestaande uit indicatoren en acties) het plan concreet maken (acties), een objectieve manier bieden om de voortgang te meten (indicatoren) en indien nodig bij te sturen. 

Eenvoud en focus

De kracht van OGSM ligt in de eenvoud en focus. Het brengt niet alleen het managementteam op één lijn, maar dringt ook door tot alle niveaus van het bedrijf. Elke medewerker begrijpt hoe hun bijdrage direct verband houdt met de overkoepelende bedrijfsdoelen. Het leidt tot verbeterde samenwerking. Het gebruik van de OGSM-methodiek brengt ook verhoogde wendbaarheid met zich mee. In een snel veranderende externe omgeving kan de strategie snel worden aangepast, terwijl de focus op lange termijndoelen behouden blijft. 

Dé weg naar succes

De OGSM-methodiek helpt ondernemers om gefocust te blijven, efficiënter te opereren en gericht te groeien. Het leidt tot tastbaar succes, en zorgt dat medewerkers geïnspireerd blijven om dagelijks hun beste beentje voor te zetten. Voor elke ondernemer die hiernaar streeft, blijkt de OGSM-methodiek een waardevol kompas te zijn op de reis naar succes.