10 april 2024

Praktische tips en gouden regels van OGSM

Go header

Op basis van onze praktijk ervaring hebben we een werkwijze ontwikkeld die geschikt is voor alle soorten OGSM-plannen, of het nu gaat om project- of persoonlijke plannen, jaar- of meerjarenplannen. Het geheim zit hem in het opdelen van de totale looptijd van het plan in behapbare stukken, waardoor overzicht en controle mogelijk zijn. Dit wordt gerealiseerd door periodiek in gesprek te gaan en de voortgang te evalueren:

  • Doensessie: Hier beantwoordt het team de vraag: “Doen we de dingen goed?” De focus ligt op de voortgang van de acties.
  • Bijstuursessie: Deze sessie richt zich op de voortgang van de strategische keuzes en beantwoordt de vraag: “Doen we de goede dingen?”

Om succesvol te zijn met OGSM, is het belangrijk om deze overlegcyclus te implementeren. Anders beland het plan vaak op de plank. Er zijn enkele gouden regels die van essentieel belang zijn om een succes te maken van de implementatie van het plan:

Werkwijze doen, leren en bijsturen
  1. Benoem een proceseigenaar: Het aanstellen van een proceseigenaar stelt het team in staat zich te concentreren op de inhoud. De proceseigenaar bewaakt namelijk het proces en faciliteert de sessies.
  2. Leg het proces vast en houd je eraan: Bepaal de frequentie van de bijeenkomsten en plan alle sessies voor de gehele duur van het plan in de agenda’s. Op die manier hoef je er niet steeds aan te denken en kun je de sessies niet vergeten.
  3. Het mag schuren: Discipline is niet altijd leuk, het mag best voelen als een keurslijf. Houd vol en trap niet in de valkuil om het proces steeds ter discussie te stellen, want dat leidt alleen maar af van de inhoud.
  4. Accepteer dat het niet meteen goed gaat: Het voeren van de juiste gesprekken vergt oefening. Accepteer dat het niet altijd meteen vlekkeloos verloopt, maar focus op voortdurende verbetering.
  5. De OGSM is heilig: Wat niet in je OGSM staat, doe je niet! Tijdens bijstuursessies is er wel ruimte om je OGSM aan te passen.
  6. Besteed aandacht aan communicatie: Zorg voor een duidelijk verhaal en communiceer dit regelmatig en consistent. Dit vergroot de betrokkenheid en het begrip binnen het team.

Het implementeren van OGSM vereist discipline, toewijding en een goed begrip van het proces. Door deze praktische tips en gouden regels te volgen, kun je de kans op succes maximaliseren en effectief werken aan het bereiken van je doelen.

Lees meer interessante nieuwsberichten omtrent OGSM