4 april 2024

OGSM: relevant voor elke organisatie

Ontdek hoe OGSM, van zelfstandige ondernemers tot multinationals en van non-profitorganisaties tot brancheverenigingen, een waardevolle methode biedt om visie om te zetten in actie. In deze blog ontdek je hoe OGSM organisaties van verschillende omvang en sectoren helpt om hun doelen te bereiken en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Van het bouwen van een bedrijf tot het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, OGSM biedt een krachtig kompas voor succes.

In de wereld van strategie en strategische planning planning staat OGSM hoog in aanzien. De methode – Objective, Goals, Strategies, Measures – heeft zijn waarde bewezen in een breed scala aan organisaties, van mkb’ers tot overheden, van ngo’s tot multinationals. In deze blog leggen we uit waarom OGSM waardevol is, ongeacht de omvang of sector van een organisatie.

Het begin van een reis: voor eenpitters en start-ups

Voor zelfstandige ondernemers en startups kan het starten van een bedrijf een overweldigende taak zijn. Het opstellen van een OGSM-plan biedt een gestructureerde aanpak om visie en doelen te vertalen naar een concreet actieplan. Stel je bijvoorbeeld een freelance grafisch ontwerper voor die zijn eigen onderneming begint. Met OGSM kan hij zijn visie omzetten in meetbare doelstellingen, zoals het vergroten van zijn omzet en het verbeteren van zijn dienstverlening. Door strategische keuzes te formuleren, zoals het versterken van zijn online aanwezigheid en netwerken binnen de industrie, kan hij zijn groei stimuleren en zijn succes meten aan de hand van concrete KPI’s.

Navigeren door verandering: voor snelgroeiende bedrijven

In de turbulente wereld van snelgroeiende bedrijven is flexibiliteit van cruciaal belang. OGSM stelt deze bedrijven in staat om wendbaar te zijn door tijdig bij sturen. Neem bijvoorbeeld een tech-startup die een innovatieve app heeft ontwikkeld. Met OGSM kan het bedrijf het plan tijdig aanpassen aan veranderende markomstandigheden om zo het groeitraject te optimaliseren. 

Focus in complexiteit: voor technische bedrijven

Technische bedrijven in de maakindustrie opereren vaak in een complexe omgeving. OGSM biedt duidelijkheid en focus, waardoor deze bedrijven hun operationele doelen beter kunnen afstemmen en hun concurrentiepositie kunnen versterken. Stel je bijvoorbeeld een fabrikant voor die OGSM gebruikt om productieprocessen te optimaliseren, kosten te verlagen en de kwaliteit te verbeteren, terwijl het zich tegelijkertijd richt op het betreden van nieuwe markten en het vergroten van zijn marktaandeel. Zo kan het managementteam de samenhang goed monitoren.

Sturen op resultaten: voor financiële instellingen

Voor financiële instellingen is het stellen van duidelijke doelen en het implementeren van effectieve strategieën van vitaal belang. OGSM biedt een gestructureerde benadering om deze doelen te bereiken en de prestaties te meten. Denk bijvoorbeeld aan een bank die OGSM gebruikt om haar groeistrategieën te definiëren, risico’s te beheren en haar financiële prestaties te optimaliseren, terwijl ze tegelijkertijd voldoet aan regelgevende vereisten en klanttevredenheid bevordert.

Samenwerken voor verandering: voor non-profit organisaties

Ook non-profitorganisaties hebben baat bij OGSM om hun ambitie te realiseren. Door OGSM te gebruiken, kunnen ze middelen efficiënt inzetten, hun impact te vergroten en continuïteit op lange termijn waarborgen. Een NGO die zich inzet voor milieubehoud kan OGSM gebruiken om grip te houden op de voortgang van projecten en resultaten. Ook waar samen wordt gewerkt met partners. Hierdoor kan voortgang beter bijgehouden en gecommuniceerd worden naar stakeholders.

Integreren en samenwerken: voor afdelingen binnen organisaties

Zowel grote bedrijven als kleine organisaties kunnen OGSM gebruiken om samenhang te borgen tussen afdelingsplannen en organisatiedoelen. Door ambities, doelstellingen en strategische keuzes op elkaar af te stemmen, kunnen afdelingen effectiever samenwerken en synergiën creëren. Denk bijvoorbeeld aan een marketingafdeling die haar campagnes in lijn brengt met de ambities van het organisatieplan, waardoor ze de merkwaarde vergroot en de omzet verhoogt.

Het tackelen van maatschappelijke uitdagingen: voor gemeenten

Voor gemeenten biedt OGSM een gestructureerde aanpak om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en de dienstverlening aan burgers te verbeteren. Door middel van OGSM kunnen gemeenten hun beleidsdoelstellingen definiëren, beleidsmaatregelen implementeren en de impact op de gemeenschap meten. Bijvoorbeeld, een stad die OGSM gebruikt om haar duurzaamheidsinitiatieven te plannen, zoals afvalbeheer, groene energie en openbaar vervoer, terwijl ze tegelijkertijd de levenskwaliteit van haar inwoners verbetert. OGSM leent zich bij uitstek voor afdelingsoverstijgende, thematische samenwerking.

Krachten bundelen voor gemeenschappelijke doelen: voor brancheorganisaties

Ook brancheorganisaties en verenigingen kunnen OGSM gebruiken om gemeenschappelijke doelen te stellen en collectieve actie te ondernemen. Door samen te werken aan een gedeelde ambitie, kunnen ze de belangen van hun leden behartigen, de sector versterken en innovatie stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan een handelsvereniging die OGSM gebruikt om de speerpunten van de lobbyactiviteiten vooraf af te stemmen met de verschillende stakeholders. Zo kan de organisatie de belangen van haar leden beter vertegenwoordigen.

Word een OGSM Leader!

OGSM is relevant voor alle organisaties, ongeacht hun omvang of sector. Het biedt een waardevolle methode om ambitie om te zetten in concrete acties en zo succes te behalen. Door heldere doelen te stellen, effectieve strategieën te implementeren en voortdurend de voortgang te monitoren, kunnen organisaties hun prestaties optimaliseren en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Met OGSM als kompas kunnen ze navigeren door onzekerheid, uitdagingen overwinnen en hun bestemming van groei en succes bereiken.

Wil je ontdekken hoe jouw organisatie succes en groei kan realiseren met behulp van OGSM? Neem dan contact op met Gabriella Monasso via 06 15 64 82 18 of stuur een e-mail naar gabriella@ogsmleaders.nl. We staan klaar om met je mee te denken.

Lees meer interessante nieuwsberichten omtrent OGSM