30 augustus 2023

Inzicht in OGSM: 4 fouten die je wilt vermijden

OGSM houd je scherp

Een strategisch plan is van cruciaal belang voor het succes van een bedrijf. Het OGSM-model biedt een handig hulpmiddel om dit plan op een overzichtelijke manier weer te geven. Maar zoals bij elk hulpmiddel zijn er valkuilen waarvoor je moet waken. 

1. OGSM is geen quick fix

Het opstellen van een strategisch plan is geen eenvoudige invuloefening. Een goed plan is gebaseerd op een grondige analyse van de sterke en zwakke punten van de organisatie en de kansen en bedreigingen in de omgeving. Het vereist creativiteit en rationele keuzes uit alle mogelijke opties. Neem dus de tijd om een goed plan op te stellen.

2. Het gevaar van niet kiezen

Een strategisch plan draait om het maken van keuzes en het inzetten van schaarse middelen op de juiste manier. Het is daarom belangrijk echte keuzes te maken en te bepalen wat je gaat doen. En om vast te stellen: wat ga je niet (meer) doen? Zo voorkom je dat je alleen maar meer gaat doen van alles. Focus is essentieel! 

Tip: Heb je een waslijst aan doelstellingen, indicatoren, en acties in je OGSM staan? Dan heb je niet genoeg focus. Ga nogmaals door je plan en zorg dat alleen de must-haves in je plan staan.

3. Streven naar het perfecte plan

Een andere fout die we vaak tegenkomen is het streven naar het ‘perfecte’ plan. Een strategisch plan is nooit helemaal klaar en kan altijd verbeterd worden. Je moet het voortdurend aanpassen aan de veranderende omgeving en de ontwikkelingen binnen de organisatie. Blijf dus niet perfectioneren, maar zorg dat je de mogelijkheid tot het evalueren en aanscherpen van het plan in de uitvoeringsfase verankert. Liever een 80% plan goed uitvoeren en bijsturen, dan eindeloos werken aan het perfecte plan.

4. Het plan op de plank leggen

Het goed uitvoeren van een strategisch plan is essentieel om je doelen te behalen. Vaak besteedt men vooral aandacht aan het opstellen van het plan. Het is echter minstens zo belangrijk om tijdig te bedenken hoe je gaat sturen op de voortgang en de resultaten van het plan uitgevoerd gaat worden. Zo zorg je dat je het plan steeds weer aanscherpt. Lees meer over hoe je de werkwijze in kan regelen op onze blog over doen, leren en bijsturen.

Loop jij tegen deze knelpunten aan?

Herken je de bovenstaande knelpunten? Of loop je tegen andere uitdagingen aan? We sparren graag eens met je. Neem contact op met Gabriella Monasso op 06 15 64 82 18 of gabriella@ogsmleaders.nl. We denken graag met je mee.

Lees meer interessante nieuwsberichten omtrent OGSM