27 maart 2024

Flexibel organiseren met OGSM

Stapsgewijs plannen vormt de kern van elk succesvol bedrijf. Echter, in een wereld die voortdurend in beweging is, is een statisch plan vaak ontoereikend. Dit is waar de OGSM-methodologie in uitblinkt. Met OGSM creëer je niet alleen een plan; je ontwikkelt een ‘levend’ plan. Dit stelt je in staat om aan te passen aan veranderende omstandigheden en zo kun je proactief bijsturen. In deze blog ontdek je hoe je OGSM gebruikt om een plan te smeden dat je bedrijf wendbaar en veerkrachtig maakt in een steeds veranderende omgeving.

Focus op uitvoering

Het opstellen van een plan vormt slechts het begin van een dynamisch proces binnen elke organisatie, of het nu gaat om een project, een ondernemingsplan van een zelfstandige ondernemer, of een afdelingsplan van een multinational. Hoewel plannen idealiter zouden verlopen zoals bedacht, blijkt in de praktijk dat omstandigheden veranderen, onvoorziene uitdagingen zich voordoen en inzichten evolueren. Hier komt het belang van bijsturing om de hoek kijken, een essentieel aspect van de OGSM-methodologie.

In de praktijk zien we dat veel organisaties en teams zich voornamelijk richten op het ontwikkelen van nieuwe plannen. Er wordt veel tijd besteed aan analyses, het opstellen van de plannen en het verbeteren van de samenhang tussen de verschillende plannen. Het introduceren en handhaven van een eenduidige werkwijze voor de uitvoering van de plannen krijgt vaak veel minder aandacht. Soms wordt het zelfs helemaal vergeten.

Het is cruciaal om te erkennen dat het succes van een plan niet alleen afhangt van de kwaliteit van de strategie, maar ook van de effectiviteit van de uitvoering ervan. Daarom moet er veel meer aandacht besteed worden aan de uitvoering. Besteed 20% van de inspanning aan het opstellen van het plan en maar liefst 80% aan de uitvoering.

OGSM biedt hierbij een waardevol kader. Het helpt organisaties bij het formuleren van scherpe, concrete en beknopte plannen, én het biedt een gestructureerde benadering voor de uitvoering ervan. Zo leiden plannen daadwerkelijk tot resultaten.

Bijsturen met OGSM

Het bijsturen van plannen met OGSM draait om het iteratief werken, waarbij het plan op gezette tijden wordt geëvalueerd en aangepast. Een bekend model voor iteratief werken is de PDCA-cyclus, ook wel de Deming-cyclus genoemd. De letters PDCA staan voor Plan, Do, Check en Act:

  • Plan. Analyseer de huidige situatie, bepaal welk resultaat je wilt bereiken en hoe je dit gaat realiseren.
  • Do. Voer het plan uit zoals je dat hebt vastgelegd.
  • Check. Toets of je de gewenste resultaten hebt behaald.
  • Act. Stel het plan bij aan de hand van de resultaten van de vorige stap.

PDCA-cyclus

Een levend plan

Bij het maken van je plan maak je bewust keuzes wat je wel en wat je niet gaat doen. Om grip te houden op een plan en het resultaat hiervan is het belangrijk dat bewustzijn vast te houden. Als een actie niet volgens plan verloopt, is dat niet per definitie erg. Je kan er immers van leren als je je bewust bent van de oorzaken. Ook het wijzigen van het plan is niet erg, zolang dat maar bewust gebeurt, met oog voor de consequenties. Door herhaaldelijk de PDCA-cyclus te doorlopen blijft het plan actueel en wordt de organisatie voorbereid op eventuele verrassingen. Een OGSM is dus altijd een levend plan. Zo blijf je wendbaar.

Kortom, het opstellen van een plan is slechts het begin. Het is de effectieve uitvoering en het tijdig bijsturen dat het verschil maakt. Door meer aandacht te schenken aan de uitvoering kunnen organisaties hun ambities realiseren in een dynamische wereld.

Herken jij deze uitdagingen?

Herken jij deze uitdagingen en heb je hulp nodig om flexibel te organiseren? Neem dan contact op met Gabriella Monasso via 06 15 64 82 18 of stuur een e-mail naar gabriella@ogsmleaders.nl. Ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van een effectief OGSM-plan.

Lees meer interessante nieuwsberichten omtrent OGSM