22 november 2022

Een goed plan met OGSM

OGSM in parktijk boek

OGSM is een model om een plan te maken dat op één pagina past. Zo zie je in één oogopslag wat je wilt bereiken en wat je daarvoor moet doen. In deze blog, een samenvatting van een hoofdstuk uit ons boek, bespreken we de vier onderdelen van een OGSM: ambitie, doelstellingen, strategische keuzes en maatregelen. Dit geeft jou inzicht in welke  stappen je moet nemen om het plan te ontwikkelen.

Als je scherpe keuzes maakt en concreet formuleert, krijg je een compact plan dat op één pagina past. Dat is dan ook de grote uitdaging als je een plan maakt. Beperk je tot de essentie en kies! Houd je van wollig taalgebruik en durf je niet te kiezen, dan is OGSM niet voor jou. De letters OGSM staan voor de vier onderdelen, maar dan in het Engels: Objective, Goals, Strategies en Measures.

OGSM sjabloon

OGSM: voor eenpitters en multinationals

De afgelopen jaren hebben wij heel veel mensen en teams begeleid bij het opstellen van OGSM’s. Van technische bedrijven in de maakindustrie tot zorgorganisaties, van resultaatgerichte financiële instellingen tot gemeenten. De kracht van OGSM in deze organisaties is:

 • OGSM geeft ons inspiratie en energie
 • OGSM is concreet en meetbaar.
 • OGSM dwingt ons te kiezen.
 • OGSM zorgt voor overzicht en logische samenhang.
 • OGSM helpt ons steeds beter te worden.

Ambitie (Objective)

De ambitie beschrijft wat je uiteindelijk wilt bereiken, de grote droom. Alles wat in het plan staat, heeft als doel de ambitie te realiseren. Een goede ambitie beschrijft ten eerste wat je wilt bereiken. Dit is het waarom van je plan, het grote doel. Het geeft aan waarom het plan belangrijk is, waarom je het plan gaat uitvoeren. Daarnaast staat in de ambitie hoe je het doel in grote lijnen wilt bereiken. De ambitie geeft daarmee richting aan alle betrokkenen.

Doelstellingen (Goals)

Bij elke ambitie, hoe goed geformuleerd ook, kun je vragen stellen. Daarom is het belangrijk de ambitie concreet en meetbaar te maken. Het maken van doelstellingen helpt je hierbij. Wat betekent ‘de meest innovatieve’, ‘de hoogste kwaliteit’ of ‘de beste werkgever’ precies? Met de doelstellingen bepaal je aan het eind van de rit of je de ambitie (volledig) hebt gerealiseerd. Je kunt het succes dus objectief meten. Met de doelstellingen bepaal je ook hoe hoog je de lat legt: wanneer ben je precies tevreden?

Strategische keuzes (Strategies)

De ambitie en doelstellingen beschrijven het einddoel van je reis. De vraag is nu: welke route kies je, vanuit alle mogelijke opties, om dat einddoel te bereiken? De strategische keuzes beschrijven deze route. Het is belangrijk dat ze aansluiten op de uitdagingen waar je voor staat. Deze komen voort uit:

 • De kracht van het team en de organisatie.
 • De kwetsbaarheid van het team en de organisatie.
 • De kansen in de omgeving.
 • De bedreigingen in de omgeving.

Maatregelen (Measures)

De maatregelen vormen het vierde onderdeel van een OGSM. In het boek Businessplan op 1 A4 worden de maatregelen gesplitst in ‘Dashboard’ en ‘Action plan’. Wij nemen deze splitsing over, maar gebruiken de termen Indicatoren en Acties:

 • Indicatoren. Om jezelf de maat te nemen en inzicht te krijgen of je de juiste resultaten boekt.
 • Acties. Om helder te krijgen wat je moet regelen.

De indicatoren en acties zijn gekoppeld aan een strategische keuze en vormen een dashboard waarop je kunt zien hoe je ervoor staat. Ze laten zien of de acties de juiste resultaten opleveren, zodat je op tijd je plan aan kan passen. De acties maken heel concreet wat je gaat doen om de gewenste resultaten (zie de indicatoren) binnen de strategische keuze te behalen.

Meer weten over OGSM?

Bekijk de boek preview van OGSM in de praktijk

Lees meer interessante nieuwsberichten omtrent OGSM