30 april 2024

Duurzame groei met OGSM

Leer hoe het OGSM-raamwerk strategische duurzaamheidsdoelstellingen integreert en bedrijven helpt om hun inspanningen effectief te monitoren en bij te sturen. Benieuwd hoe jouw organisatie kan profiteren van deze aanpak? Lees verder en ontdek hoe wij je kunnen helpen bij het implementeren van ESG in je organisatiestrategie met behulp van OGSM.
Meld je aan

ESG in de praktijk

In een tijdperk waarin maatschappelijke en milieukwesties steeds prominenter worden, is het integreren van Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria in de bedrijfsvoering van cruciaal belang geworden. ESG omvat een breed scala aan factoren waarmee bedrijven rekening houden bij het nemen van beslissingen, zoals milieubehoud, maatschappelijke verantwoordelijkheid en effectief bestuur. Bedrijven die zich richten op ESG integreren duurzaamheid in hun strategie, operatie en cultuur, waardoor ze niet alleen veerkrachtiger worden, maar ook kunnen bijdragen aan een positieve maatschappelijke impact. Bovendien zijn steeds meer bedrijven verplicht om te rapporteren over hun inspanningen. Denk bijvoorbeeld aan de Europese standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging (ESRS/CSRD).

Door ESG te implementeren en te streven naar energieneutraliteit kunnen bedrijven inspelen op deze trend, wat bijdraagt aan duurzame groei. Zo kunnen ze bijvoorbeeld sociale duurzaamheid bevorderen door diversiteit en inclusiebeleid te implementeren of het gebruik van materialen te verminderen. Hoewel dit slechts enkele voorbeelden zijn van duurzaamheid, is het creëren van daadwerkelijke impact op dit gebied van groot belang voor veel organisaties. Het OGSM-model biedt hierbij een ideale mogelijkheid om inspanningen te meten, monitoren en aan te passen, waardoor een concreet plan ontstaat om de ESG-doelstellingen van de organisatie te waarborgen.

OGSM en duurzaamheid

Het Objective, Goal, Strategies, Measures (OGSM) raamwerk biedt een gestructureerde aanpak om duurzaamheidsdoelstellingen te integreren in de bedrijfsstrategie. Door duidelijke doelen te stellen, strategische keuzes te maken en robuuste monitoringssystemen op te zetten, kunnen bedrijven hun inspanning op elkaar afstemmen en duurzame ontwikkeling effectief stimuleren. Voorbeelden van doelstellingen kunnen zijn het verminderen van het aantal EFG-labels voor woningcorporaties, het verlagen van de CO2-uitstoot voor een productiebedrijf of het verbeteren van afvalscheiding voor een corporate. Door deze doelstellingen op organisatieniveau vast te stellen wordt het geïntegreerd in de uitvoering van de strategie en daarmee wordt er gewicht aan gegeven. Dit stimuleert committent van de gehele organisatie.

Het stellen van duurzaamheidsdoelstellingen is een belangrijke stap. Echter, om dit te realiseren moeten strategische keuzes worden gemaakt die het mogelijk maken om deze doelstellingen te realiseren. Deze strategische keuzes kunnen bijvoorbeeld het investeren in infrastructuur voor nieuwe energie omvatten, zoals zonnepanelen, om schone en duurzame energie op te wekken. Ook is het belangrijk dat deze strategische keuzes doorvertaald worden op afdelingsniveau, zodat het geen ‘feestje van het management’ wordt.

Ten slotte is het bepalen van robuuste maatregelen (indicatoren en acties) en een monitoringscyclus essentieel om de voortgang te volgen. Op de korte termijn kan bijvoorbeeld het aandeel elektrische auto’s gemeten worden, het gebruik van verpakkingsafval, de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie en de arbeidsveiligheid door het aantal incidenten op de werkvloer te monitoren.

Door regelmatige monitoring en evaluatie van de OGSM kunnen bedrijven zien wat goed gaat en wat meer aandacht verdient. Hierdoor kunnen ze op tijd bijsturen indien nodig. Bovendien zorgt het voor transparantie en kunnen ze verantwoording afleggen over hun resultaten op het gebied van ESG, bijvoorbeeld voor de ESRS/CSRD. Het gebruik van OGSM software helpt bedrijven om altijd inzicht te hebben in de actuele status van indicatoren (KPI’s) en acties, om zo betere besluitvorming mogelijk te maken.

Door ESG doelstellingen en bijbehorende strategische keuzes in de OGSM te integreren, kunnen bedrijven hun inspanningen op elkaar afstemmen, de toewijzing van middelen optimaliseren en verduurzaming effectief stimuleren. Zo dragen bedrijven bij aan een duurzame toekomst en kunnen ze tegelijkertijd hun toekomstbestendigheid vergroten.

Ook duurzame groei realiseren met OGSM?

Wil je meer weten over hoe je ESG kan verwerken in je organisatiestrategie met behulp van OGSM? Neem contact op met Gabriella Monasso via 06 15 64 82 18 of stuur een e-mail naar gabriella@ogsmleaders.nl. Wij helpen je graag

Lees meer interessante nieuwsberichten omtrent OGSM